Logo

zavrieť

Súťaž 2014

Autori ocenených prác prišli do Trenčína osobne prezentovať svoje návrhy

Podujatie sa uskutočnilo 1.10.2014 v kine Metro na Mierovom námestí. Na tom istom mieste sa v nasledujúci deň, t.j. 2.10.2014 konala aj konferencia s názvom TRENČÍN si TY - rozvoj mesta inšpirovaný občanmi, ktorá bola zorganizovaná pod patronátom partnera projektu, Centra excelencie SPECTRA pri STU BA.

V úvodnej časti prítomných pozdravil svojim príhovorom veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, pán Alexander Wittwer. Účastníci konferencie diskutovali na tému participatívneho plánovania ako nástroja na udržateľný rozvoj miest a z neho vyplývajúce procesy na úrovni samosprávy. Predstavili tiež príklady dobrej praxe zo zahraničia v porovnaní s postupom, ktorý pri hľadaní riešenia nábrežia zvolil Trenčín.

Obe podujatia sa konali pod záštitou primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka. Finančný príspevok bol poskytnutý z prostriedkov Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce /Swiss-Slovak Cooperation Programme, financovaného z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR

VIDEO - filmový dokument z uskutočnených podujatí si môžete pozrieť TU :

Diskusia