Logo

zavrieť

Súťaž 2014

Hodnotiace zasadnutie súťažnej poroty

Zloženie poroty :

Riadni členovia poroty

nezávislí
Uli Hellweg (Internationale Bauausstellung - IBA GmbH, Hamburg, Nemecko)
Prof.Robert Schnüll (Institut für Verkehrswirtschaft, Straßenwesen und Städtebau an der Universität Hannover / Institute for transport, economics, roadways and town and city planningHannover University. Associate of Schnüll, Haller und Partner – Hannover, Germany)
Prof.Thomas R. Matta (Profesor emeritus, University of Applied Sciences, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Švajčiarsko).
Drahan Petrovič (Inštitút urbánneho rozvoja, Vancouver-Canada/Bratislava-SR),
Juraj Šujan (Slovenská komora architektov, Bratislava, SR),
Peter Gero (Riaditeľ rozvoja a výstavby centrálnych štvrtí mesta Hamburg, Nemecko, a.D. Odborný garant projektu Trenčín si Ty, Trenčín),
Martina Veselá (Národní památkový ústav Telč, Česká republika),
Daniela Gažová (SPECTRA centrum excelencie pri STU Bratislava, SR),
Pavol Kajánek (Riaditeľ divízie výskumu a vývoja, Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina, SR)
Tomáš Hanáček (Doktorand, Fakulta architektúry STU Bratislava. Člen pracovného tímu projektu Trenčín si Ty, Trenčín.)

za vyhlasovateľa
Martin Beďatš (Vedúci útvaru hlavného architekta mesta Trenčín)

Náhradníci poroty nahradia chýbajúcich členov poroty v poradí :
1. Martin Baloga (Združenie urbanistov a územných plánovačov Slovenska, SR), nezávislý
2. Eva Balašová (SB Partners, odborná spôsobilosť urbanizmus a územné plánovanie, Bratislava, SR), nezávislá

Pozn. : Na zasadnutí poroty nahradil chýbajúcu členku Danielu Gažovú náhradník poroty Martin Baloga.

Diskusia