Logo

zavrieť

Súťaž 2014

OFICIÁLNE VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Porota na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch 14. a 15.5.2014 hodnotila 59 prijatých súťažných návrhov z celého sveta.
Spomedzi nich vybrala päť návrhov, medzi ktoré rozdelila tri víťazné ceny a dve špeciálne ocenenia. Ocenené práce prinášame nižšie v podobe súborov na stiahnutie. Oficiálne vyhlásenie výsledkov zachytáva nasledujúca video reportáž :

Pozn. . Nižšie uvedené súťažné návrhy sú dielom v zmysle Autorského zákona a majetkom Mesta Trenčín. Môžu byť prezentované a ďalej šírené iba so súhlasom Mesta Trenčín, a to výlučne za účelom propagácie výsledkov súťaže Trenčín – mesto na rieke. Akékoľvek použitie, poskytnutie, sprístupnenie, úprava alebo iné nakladanie s obsahom diela alebo jeho časti bez súhlasu Mesta Trenčín je neprípustné. V prípade porušenia tejto povinnosti je používateľ zodpovedný za všetky škody, ktoré svojim konaním, resp. opomenutím konania spôsobil.

1.cena
MANDAWORKS AB + HOSPER SWEDEN AB / Stockholm (Švédsko) - „Tracing Trencin" / „Stopy Trenčína“

2.cena
kolektív autorov / Bratislava (SK)
Autori / spoluautori : Martin Berežný, Daniel Šubín, Katka Boháčová, Michal Ráchela, Martin Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová - "Trenčín-voda-život"

3.cena
APROX architects / Bratislava (SK)
Autori / spoluautori : Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý, Peter Dolinajec, Branislav Groch, Marián Kriššák, Ján Vykroč, Milan Skýva

špeciálna cena
MARKO&PLACEMAKERS / London (UK) + GutGut / Bratislava (SK)
Autori / spoluautori : Igor Marko, Lukáš Kordík, Roman Žitňanský, Michal Marcinov, Branislav Machala, Petra Havelská, Štefan Polakovič - "Pohodové mesto"

špeciálna cena
SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o. / Bratislava (SR)
Autori / spoluautori : Matej Siebert, Roman Talaš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan Škorupa, Martin Tribus, Timea Faragó, Jana Slobodníková

Diskusia