Logo

zavrieť

pre širokú verejnosť

POZVÁNKA - VEREJNÁ DISKUSIA

Pozývame vás na ďalšie verejné podujatie - diskusiu k téme plánovania centrálnej mestskej zóny :
ZHRNUTIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE TRENČÍN – MESTO NA RIEKE a verejná prezentácia ďalšieho plánovaného postupu v spolupráci s verejnosťou
.

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš, odborný garant projektu Peter Gero a ďalší členovia tímu Trenčín si Ty predstavia získané výstupy z uskutočnenej urbanistickej súťaže Trenčín - mesto na rieke, ako aj postup, akým budú výsledky súťaže v ďalších krokoch využité v procese prípravy zadania pre tvorbu územného plánu centrálnej mestskej zóny v širokej spolupráci s verejnosťou.

Podujatie sa uskutoční v pondelok, 24. 11. 2014 o 17.00 hod. v ArtCentre Synagóga, Trenčín.

V rovnakých priestoroch je ešte stále prístupná verejnosti výstava 59 návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, a to denne od 14.00 do 18.00 hod. Využite možnosť oboznámiť sa so všetkými súťažnými prácami, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty v medzinárodnej urbanistickej súťaži na riešenie prepojenia centra mesta s nábrežím. Výstava potrvá do konca novembra 2014.

Vstup voľný.

Fotografie z výstavy :

Diskusia