Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

POZVÁNKA - workshop CESTOVNÝ RUCH

Pozývame trenčiansku verejnosť na diskusiu k workshopu
CESTOVNÝ RUCH

Prvý zo série workshopov k pripravovanému Plánu rozvoja mesta sa uskutoční dňa 20.mája 2015 (streda) v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín, vstup zo zadnej strany budovy MsÚ - od Štúrovho námestia / Sládkovičovej ulice.

Od 17.30 hod. bude vítaná účasť záujemcov z radov širokej verejnosti. Na diskusii predstavíme výsledky z prvej pracovnej časti workshopu, ktorý prebehne za účasti nižšie uvedených zástupcov z rôznych oblastí rozvoja cestovného ruchu pod vedením lektora Miroslava Šveca.

Workshop bude mať dve časti – v prvej časti pod vedením lektora rozoberieme potenciál cestovného ruchu v meste Trenčín a zamyslíme sa nad otázkami ako vytvoriť unikátnu ponuku pre turistov a návštevníkov nášho mesta a stimulovať po nej dopyt. Námety a podnety budeme zapisovať a v závere prvej časti workshopu ich zosumarizujeme do spoločných výstupov. Po krátkej pauze na občerstvenie bude nasledovať druhá časť workshopu, na ktorú bude umožnený vstup aj záujemcom z radov širokej verejnosti (od cca 17.30). Podľa ich počtu a záujmu prebehne diskusia k zosumarizovaným výstupom z prvej časti workshopu a prípadné doplnenie ďalších námetov. Všetky podklady získané z workshopov poslúžia pre spracovanie Plánu rozvoja mesta, o ktorého príprave sme informovali aj prostredníctvom tlačovej konferencie – viď mediálne výstupy zatiaľ TU

Predbežne potvrdení účastníci workshopu CESTOVNÝ RUCH :
p.Svoboda – Hotel Elizabeth, Asociácia historických hotelov Slovenska
p.Martinisko/p.Pastier – Trenčiansky hrad
p.Plško – Neinvestičný fond Beňadik – pútnické miesto Skalka
p.Hozlár – výstavisko ExpoCenter Trenčín
p.Kubica/p.Klačman – vyhliadkové lety a ďalšie možnosti letiska Trenčín
p.Salvianyová – Klub slovenských turistov Trenčín
p.Dutková – filmový festival horských filmov HoryZonty
p.Tadlánková – skupina historického šermu Normani – rytierske súboje
p.Vozárik – keramická dielňa, historická loď
p.Hanáček – Parkovací dom, Panorama Club Trenčn
p.Bobolová – Trafika a Tabak na Mierovom námestí
p.Dolinská - Oilá – ručne robená zmrzlina na Palackého ulici
p.Váňa – Kanoistický klub TTS Trenčín
Oslovení – zatiaľ nepotvrdení :
p.Hodál – Tn Synagóga, Aktivita Centrum-združenie majiteľov a prevádzok Mierové námestie,
p.Nágel – ArtFilm Fest
p.Rybníček Robert / I.Schlesinger– futbalový klub AS Trenčín
p.Kaščák – Festival Pohoda
Za Mesto Trenčín sa workshopu ďalej zúčastnia :
p.Sedláčková - vedúca KIC Trenčín,
1-2 poslanci MsZ - Komisie kultúry a cestovného ruchu
experti prípravného tímu – I.Niňajová, V.Nižňanský, V.Ondrejička
a koordinátori prípravy R.Kaščáková a M.Beďatš

Tešíme sa na stretnutie !

Podklady k workshopu - základné východiskové rámce nájdete TU.

Diskusia