Logo

zavrieť

Súťaž 2014

Séria podujatí - prezentácia výsledkov súťaže Trenčín - mesto na rieke

TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
verejná prezentácia výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže

pod záštitou primátora mesta Trenčín

Mesto Trenčín má za sebou vyhodnotenie medzinárodnej ideovej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, do ktorej sa zapojilo 59 súťažných tímov z celého sveta. Cieľom súťaže bolo získať námety na riešenie nábrežia a jeho prepojenia s centrom mesta, ktoré by sa stali podkladom pre vypracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny. Súťaži predchádzal vyše trojročný proces participácie odbornej i laickej verejnosti TRENČÍN si TY. Výsledky celého projektu ako aj samotnej súťaže, ktorá je jeho pokračovaním, predstavilo Mesto Trenčín verejnosti formou niekoľkých podujatí, ktorých zoznam je uvedený v texte nižšie.
Ponúkame aj dokumentárny zostrih z celého priebehu podujatí vyhodnotenia výsledkov súťaže :


PROGRAM PODUJATÍ

30.9.2014 / Trenčianska synagóga
Sprístupnenie výstavy Trenčín – mesto na rieke

Výstava všetkých 59 hodnotených prác bude otvorená denne od 14:00 do 18:00 a potrvá do konca novembra 2014.

1.10.2014, 17:00 / kino Metro
Verejná prezentácia ocenených súťažných prác

Organizátor : Mesto Trenčín
Moderátor podujatia : Miroslav Švec

Autori prác, ktoré získali prvé tri ceny a dve špeciálne ocenenia odprezentujú osobne svoje návrhy za prítomnosti členov poroty a trenčianskej verejnosti. Podujatie bude prebiehať formou piatich blokov. V každom bloku bude zaradená jedna prezentácia, po ktorej bude nasledovať panelová diskusia s prítomnými porotcami a záver bloku bude venovaný diskusii o prezentovanom návrhu s publikom. Rezerváciu miesta na meno je potrebné uskutočniť mailom do 15.9.2014 na adrese trencinsity@trencin.sk . Po tomto termíne bude vstup do publika taktiež možný, avšak iba do zaplnenia kapacity sály. Vstup je bezplatný. Po prezentácii bude program pokračovať neformálnou časťou s drobným občerstvením, ktoré bude k dispozícii okrem účinkujúcich aj všetkým zaregistrovaným účastníkom.

2.10.2014, 10:00 – 17:00 / kino Metro
TRENČÍN si TY - rozvoj mesta inšpirovaný občanmi
Konferencia na tému participatívneho plánovania ako nástroja na udržateľný rozvoj miest

Organizátor :Centrum excelencie SPECTRA pri STU Bratislava
Moderátor konferencie : Miroslav Švec

Účastníci konferencie budú diskutovať na tému participatívneho plánovania ako nástroja na udržateľný rozvoj miest a z neho vyplývajúce procesy na úrovni samosprávy. Predstavia tiež príklady dobrej praxe zo zahraničia v porovnaní s postupom, ktorý pri hľadaní riešenia nábrežia zvolil Trenčín. Konferencia bude organizovaná v dvoch cca dvojhodinových blokoch s následnou diskusiou.Účasť na konferencii bude prednostne pre zaregistrovaných záujemcov z radov zástupcov samospráv, ich odborných kapacít a odborných médií, ktorí potvrdia svoju účasť do 15.9.2014. V prípade voľnej kapacity v hľadisku bude možná aj účasť záujemcov z radov širokej verejnosti, avšak iba do zaplnenia kapacity sály.
PROGRAM KONFERENCIE A REGISTRÁCIA TU

Sprievodné podujatie
1.9. – 31.10.2014 / projekcia pod mestskou vežou
MESTO NA RIEKE – RIEKA V MESTE

„Prebrodiť sa“ cez rieku priamo v centre mesta umožní Trenčanom zaujímavá projekcia pod mestskou vežou, ktorú špeciálne pre účely prezentácie výsledkov súťaže Trenčín – mesto na rieke vytvorila firma VisionSys z Trnavy.Projekcia bude v tomto priestore nainštalovaná počas celého septembra a potrvá až do 3. októbra 2014. Okrem zaujímavého vizuálneho efektu, ktorým sa oživí verejný priestor, bude inštalácia informovať okoloidúcich o pripravovaných podujatiach a zároveň slúžiť ako štatistický nástroj merania počtu ľudí, ktorí v sledovanom období prejdú popod mestskú vežu. Sponzorom tohto podujatia ako aj ďalších aktivít projektu Trenčín si Ty je firma World Systems Market Inc.

Finančná podpora projekcie pod mestskou vežou :


Finančná podpora projektu Trenčín si Ty :

Diskusia