Logo

zavrieť

Súťaž 2014

Zasadnutie expertov poroty

Úlohou expertov poroty bolo posúdiť kompletnosť prijatých návrhov po odbornej stránke. Pracovali formou spoločného zasadania, na ktorom posúdili potrebné odborné náležitosti u všetkých prijatých návrhov a vypracovali predbežné posúdenie ich odborných náležitostí. Na zasadaní expertov poroty boli prítomní aj kurátor súťaže a sekretár súťaže. Závery z expertného posúdenia sa stali podkladom pre prácu súťažnej poroty.

Zloženie tímu expertov poroty :

nezávislí

Jozef Múdry (Krajský pamiatkový úrad Trenčín, SR) / pamiatková starostlivosť
Lýdia Kubeková
(Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava) / pamiatková starostlivosť
Eva Wernerová (AWE – ateliér záhradnej tvorby, členka výboru krajinných architektov pri Slovenskej komore architektov, Piešťany, SR) / ekológia
Prof. Viliam Macura (Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU Bratislava, SR) / vodné toky
Viktor Nižňanský (Komunálne výskumné a poradenské centrum,n.o.Piešťany, SR) / urbánna ekonómia
Jiří Kašpar (Autorizovaný dopravný inžinier, Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. Praha, ČR) / doprava
Vladimír Ondrejička (SPECTRA centrum excelencie pri STU Bratislava, SR) / urbánna bezpečnosť
Miroslav Švec (Dicio Marketing, s.r.o. Bratislava, SR) / sociológia, výskum verejnej mienky

za vyhlasovateľa

Dušan Šimun (Mesto Trenčín – útvar hlavného architekta) / urbanizmus
Jarmila Maslová
(Mesto Trenčín- útvar životného prostredia investícií a dopravy) / doprava

Diskusia