Logo

zavrieť

pre širokú verejnosť

História, silueta a panoráma nábrežia očami odborníkov

Ďalší z radu odborných seminárov, ktoré predchádzajú tvorbe zadania súťaže na riešenie trenčianskeho nábrežia, sa konal 10.7.2013 v Hoteli Elizabeth v Trenčíne. Po ekonomických, ekologických a dopravných aspektoch riešenia nábrežia, ktoré sa rozoberali na predchádzajúcich stretnutiach, tentoraz odborníci diskutovali na tému pamiatkového potenciálu mesta, historického dedičstva, siluety mesta a jeho identity.

Potenciály a limity využitia rieky a historických daností mesta pri riešení rozvoja centrálnej mestskej zóny riešili odborníci zo Slovenska i Čiech. Pamiatkárov z Trenčína zastupovali PhDr. Eva Gazdíková, riaditeľka KPÚ Trenčín a Ing. arch. Jozef Múdry, hlavný radca KPÚ Trenčín, pozvanie prijala aj ich kolegyňa z Čiech, PhDr.Martina Veselá, riaditeľka NPÚ ÚOP z historického mesta Telč. Zaujímavé pohľady do diskusie vniesli aj zástupcovia Trenčianskeho múzea - historik PhDr. Vlastimil Hábl a JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., špecialista na právo v archeológii a právo kultúrneho dedičstva. Cenné praktické skúsenosti priniesol aj Doc. Ing. arch. Jakub Cigler zo známeho českého ateliéru CMA – Cigler Marani Architects a.s., ktorý je okrem iného aj členom Amerického inštitútu architektov (AIA).

Prítomní sa zhodli na nasledovných výstupných tézach :

1. Silueta mesta Trenčín a jeho panoráma z diaľnice je nenahraditeľná a treba ju zachovať.
2. Nové územia nemajú byť pokračovaním, ale protipólom historického mesta, jeho partnerom
3. Výškový regulatív na nábreží nie je dogma, odchýlky sú možné, ale vždy len po individuálnom prehodnotení
4. Prípadná zástavba nie je prípustná v monoblokoch, ale novostavby by mali mať skôr rozvoľnenú štruktúru s vysokým podielom verejných priestorov využiteľným pre všetkých
5. Moderná línia prípadných novostavieb ako kontrast k historickému centru je prípustná
6. Vízia mesta má nadregionálny význam
7. Identitu - ducha miesta mestu vdychujú ľudia, ktorí ho obývajú, treba poznať ich potenciál a zamerať sa na ich rozvoj a potreby

Zápis z priebehu diskusie nájdete TU.
Videoreportáž Trenčianskej internetovej televízie nájdete TU.

VIDEOREPORTÁŽ Z DISKUSIE :


Diskusia