Logo

zavrieť

odborné podujatia

Tlačová správa : V Trenčíne riešili odborníci urbanistickú ekonómiu

V rámci projektu Trenčín si Ty zorganizovalo Mesto Trenčín ďalšie stretnutie odborníkov, tentoraz k téme ekonomických aspektov riešenia trenčianskeho nábrežia. Zišli sa tu špičkoví odborníci zo Slovenska i zahraničia zaoberajúci sa otázkami plánovania verejných priestorov, urbanistickej ekonómie a strategického rozvoja miest.

Pozvanie prijali :
Ing. Viktor Nižňanský, Phd. – urbanistický ekonóm a odborník na komunálny rozvoj, niekdajší splnomocnenec vlády pre decentralizáciu verejnej správy
Ing. arch. Ingrid Konrád – hlavná architektka mesta Bratislava
Doc. Ľubica Vitková – dekanka STU Bratislava
Doc. Alexandra Bitušíková - sociálna antropologička, Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica
Ing.arch. Drahan Petrovič – architekt, urbanista a „developer so srdcom architekta“ - Inštitút urbánneho rozvoja, Vancouver/Bratislava
Mgr. Branislav Machala – sociálny geograf, doktorand Karlovej univerzity Praha
Ing.arch. Igor Marko – architekt, urbanista „livable cities“, Londýn
Ing. arch. Matúš Vallo – architekt so skúsenosťami v aplikáciách verejných priestorov z New Yorku
Ing. Iveta Niňajová PhD. – odborníčka na cestovný ruch, zakladateľka ekonomického klastra cestovného ruchu Liptov
Mgr.art. Zuzana Žúžiová, PhD. – teoretička dizajnu a urbanizmu so záujmom o kvalitu verejných mestských priestorov, absolventka programu Internship v New Yorku
Ing.Vladimír Ondrejička - bezpečnosť ako kvalita priestoru, SPECTRA - Centre of Excellence, univerzitné výskumné pracovisko pri STU Bratislava

Za Mesto Trenčín – projekt Trenčín si Ty sa stretnutia zúčastnili :
Ing.Peter Gero – Hamburg/Bratislava, odborný garant projektu Trenčín si Ty
Ing.arch.Martin Beďatš – hlavný architekt mesta Trenčín
Ing.arch.Dušan Šimun – architekt mesta Trenčín
Mgr.Renata Kaščáková – koordinátorka projektu Trenčín si Ty
Ing.arch.Tomáš Hanáček – doktorand, FA STU Bratislava, riešiteľ trenčianskeho nábrežia
Ing.arch.Radovan Zelik - doktorand, FA VUT Brno, riešiteľ trenčianskeho nábrežia
a ďalší členovia tímu Trenčín si Ty.
Moderátorom diskusie bol spolupracovník projektu Trenčín si Ty Ing. Miroslav Švec - odborník na výskum verejnej mienky.

Podľa organizátorov bolo podujatie skvelou príležitosťou ako skonfrontovať názory mesta na využitie trenčianskeho nábrežia s názormi odborníkov. Išlo o spoločné hľadanie konkrétnych možností pre Trenčín z pohľadu verejných priestorov a ich ekonomického potenciálu a trvalej udržateľnosti. Všetci prítomní sa zhodli, že projekt Trenčín si Ty je na slovenské i stredoeurópske pomery unikátnym prístupom mesta k riešeniu svojho rozvoja. Hlavný architekt mesta Ing.arch.Martin Beďatš hovorí : „Pri riešení trenčianskeho nábrežia chceme dospieť k projektu, ktorý nebude iba pekný na papieri, ale bude aj naozaj realizovateľný v praxi. K tom je nevyhnutné urobiť si predstavu aj o možných modeloch financovania nových investícií a každé takéto stretnutie s ľuďmi so skúsenosťami zo Slovenska ale aj zo sveta nám v tom môže iba pomôcť.“

V celodennom programe absolvovali účastníci intenzívnu odbornú diskusiu. Popoludní prebehla záverečná panelová diskusia, v rámci ktorej prítomní zosumarizovali témy z programu celého pracovného dňa a sformulovali výstupné tézy seminára. Záverečnej diskusie sa mali možnosť zúčastniť aj prítomní občania, túto možnosť však využilo iba niekoľko občanov.

Podujatie je súčasťou širšieho cyklu odborných stretnutí. V apríli sa už uskutočnilo podobné stretnutie odborníkov na tému Ekologické aspekty riešenia trenčianskeho nábrežia – vzťah rieky a mestského prostredia, v máji riešili odborníci problematiku všetkých druhov dopravy a ich vplyve na dané územie, a napokon v júni je na pláne téma rozvoja nábrežia z pohľadu histórie, pamiatkovej starostlivosti, siluety mesta a iných súvislostí týkajúcich sa historických a pamiatkových väzieb v danom území.

VIDEOREPORTÁŽ Z PODUJATIA :

ZÁPIS Z PODUJATIA

(-TNsiTY-)

Diskusia