Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

Čerešňový sad ožíva

Po nedávnych iniciatívach Centra environmentálnych aktivít a dobrovoľníkov, ktorých výsledkom bolo vyčistenie veľkej časti Čerešňového sadu, prídu v spolupráci s Mestom Trenčín na rad aj ďalšie opatrenia na jeho celkovú revitalizáciu.

Aké opatrenia to budú a čo presne by sa malo v Čerešňovom sade v krátkom čase zrealizovať, aby sa toto miesto stalo opäť atraktívnym cieľom oddychu nielen pre Trenčanov ale i návštevníkov mesta, sa budeme rozprávať na workshope priamo v Čerešňovom sade dňa 18.6.2015 (štvrtok) od 13.00 hod. Na stretnutie pozývame touto cestou všetkých, ktorých téma zaujíma a vedeli by prispieť nápadmi alebo činmi na ďalšie zveľadenie tohto miesta. Z Čerešňového sadu sa neskôr diskusia presunie do Sobášnej siene mestského úradu, kde zosumarizujeme získané podnety. Tie sa stanú podkladom pre konkrétne opatrenia v Čerešňovom sade, ktoré by sa dali uskutočniť ešte v tomto roku, aj v budúcnosti.

Diskusia