Logo

Logo
 

Zoznam príspevkov

Ocenenie projektu Trenčín si TY

Na slávnostnom oceňovaní ASB GALA mal v ročníku 2015 svoje špeciálne miesto aj projekt Trenčín si Ty. V poradí už 9.ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu zorganizoval časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND 28. mája 2015 v Bratislave. V snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva, development či rozvoja miest a obcí sa tento rok nominačná komisia po prvýkrát rozhodla udeliť aj Špeciálnu cenu ASB GALA 2015, a to projektu TRENČÍN si TY. Podujatie poctil svojou návštevou aj prezident republiky Andrej Kiska.

Čítať celý príspevok

ZHRNUTIE VÝSTUPOV Z WORKSHOPOV

Je po workshopoch, dotazníky sú odovzdané. Ako ďalej? Takmer stovka Trenčanov - odborníkov a ľudí, reprezentujúcich rôzne oblastí života v našom meste, riešila v priebehu mesiacov máj a jún budúcnosť rozvoja mesta na najbližších sedem rokov.

Čítať celý príspevok

Plán rozvoja mesta - ZMENA TERMÍNU

Strategický dokument s týmto názvom určí rozvojovú stratégiu mesta Trenčín pre obdobie najbližších 7 rokov s výhľadom do roku 2040. Na jeho prípravu bola primátorom mesta určená pracovná skupina pod vedením Útvaru hlavného architekta. Na príprave dokumentu pracuje od začiatku roka 2015, pričom k svojej činnosti podľa potreby prizýva spolupracovníkov z rôznych oblastí. Od mesiaca máj prebieha fáza spolupráce s verejnosťou.

Čítať celý príspevok

POZVÁNKA - workshop SLUŽBY V MESTE

Pozývame Vás na workshop Služby v meste k pripravovanému Plánu rozvoja mesta, ktorý je ďalším zo série ôsmich pripravovaných workshopov na určené témy. Workshop sa uskutoční dňa 4.júna 2015 (štvrtok), vstup pre verejnosť od 14.00 hod.
Miesto : Sobášna sieň Mestského úradu Trenčín, vstup zo zadnej strany budovy MsÚ - od Štúrovho námestia / Sládkovičovej ulice.
Lektor : Miroslav Švec

Čítať celý príspevok

POZVÁNKA - workshop Komunity v meste

Pozývame Vás na workshop Komunity v meste k pripravovanému Plánu rozvoja mesta, ktorý je ďalším zo série ôsmich pripravovaných workshopov na určené témy. Workshop sa uskutoční dňa 3.júna 2015 (streda), vstup pre verejnosť od 17.30 hod.
Miesto : Sobášna sieň Mestského úradu Trenčín, vstup zo zadnej strany budovy MsÚ - od Štúrovho námestia / Sládkovičovej ulice.
Lektor : Miroslav Švec

Čítať celý príspevok
Načítať viac príspevkov