Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

POZVÁNKA - workshop Priemysel a podnikanie

Pozývame Vás na workshop Priemysel a podnikanie k pripravovanému Plánu rozvoja mesta, ktorý je ďalším zo série ôsmich pripravovaných workshopov na určené témy. Workshop sa uskutoční dňa 2.júna 2015 (utorok), vstup pre verejnosť od 17.30 hod.
Miesto : Sobášna sieň Mestského úradu Trenčín, vstup zo zadnej strany budovy MsÚ - od Štúrovho námestia / Sládkovičovej ulice.
Lektor : Miroslav Švec

Workshop bude mať dve časti – v prvej časti zhodnotíme priemyselný a podnikateľský potenciál v meste Trenčín, námety a podnety budeme zapisovať a v závere prvej časti workshopu ich zosumarizujeme do spoločných výstupov. Po krátkej pauze na občerstvenie bude nasledovať druhá časť workshopu, na ktorú bude umožnený vstup aj záujemcom z radov širokej verejnosti (od cca 17.30). Podľa ich počtu a záujmu prebehne diskusia k zosumarizovaným výstupom z prvej časti workshopu a prípadné doplnenie ďalších námetov. Všetky podklady získané z workshopov poslúžia pre spracovanie Plánu rozvoja mesta, o ktorého príprave sme informovali aj prostredníctvom nedávnej tlačovej konferencie – viď mediálne výstupy napr. tu : http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/355107-mesto-mody-alebo-centrum-turizmu-trencania-planuju-buducnost/

Plánovaní účastníci workshopu PRIEMYSEL A PODNIKANIE :
( predbežne oslovení a potvrdení – zoznam sa upresňuje)
Konštrukta Industry,a.s., TRENS, a.s., Akebono Brake Slovakia, s.r.o., Johnson Controls Inc., Virtual Reality Media, a.s., Cemdesign, s.r.o., Expo Center, a.s. , Igaz-Papier, s.r.o., JAG, Slovenská obchodná a priemyelná komora Trenčín, Združenie podnikateľov Trenčín, Regionálna rozvojová agentúra, Trenčianska unverzita Alexandra Dubčeka a ďalší

Tešíme sa na stretnutie !

Diskusia