Logo

Logo
 

ROZVOJ MESTA INŠPIROVANÝ OBČANMI
Téma: Nábrežie a jeho prepojenie s centrálnou mestskou zónou

Organizátor projektu : Mesto Trenčín

Pôvodným cieľom projektu TRENČÍN si TY bolo vytvoriť čo najkvalitnejšie zadanie medzinárodnej ideovej urbanistickej súťaže na prepojenie nábrežia a centra mesta, a to so zapojením širokej trenčianskej verejnosti do jeho tvorby. Projekt participatívneho urbanistického plánovania rozvoja mesta v spolupráci s jeho občanmi začal rozvíjať svoje aktivity koncom roka 2011 a trval približne tri roky. V ich priebehu uskutočnilo mesto množstvo stretnutí s odbornou i laickou verejnosťou, ktoré prebiehali formou verejných diskusií, workshopov, seminárov, prieskumov či analýz. Všetky kľúčové podujatia a výstupy z priebehu tohto procesu zachytáva táto webová stránka, v častiach KALENDÁR a GALÉRIA.

Na základe takto získaných vstupov Mesto Trenčín v roku 2014 pripravilo a zrealizovalo ideovú urbanistickú súťaž TRENČÍN - MESTO NA RIEKE, do ktorej sa zapojilo 59 súťažných návrhov z celého sveta. Medzinárodná jedenásť členná porota ocenila tri víťazné návrhy a udelila dve špeciálne ceny. Celý priebeh prípravy, realizácie a vyhodnotenia súťaže Trenčín - mesto na rieke zachytáva samostatná web-stránka www.2014.trencin.sk

Získané ocenené návrhy je Mesto Trenčín oprávnené ďalej použiť ako podklad pre spracovanie zadania územného plánu centrálnej mestskej zóny. Jeho príprava bude ďalšou úlohou a výzvou projektu Trenčín si Ty, ktorý tak dostane nové ciele a pokračovanie aj v rokoch 2015 - 2018.Ing.Peter Gero, Hamburg/Bratislava - odborný garant projektu : "TRENČÍN si TY je konkrétnym príkladom toho, ako je možné naliehavé otázky riešenia problémov rozvoja mesta riešiť vytvorením špecifickej kultúry plánovacieho procesu. Práca na prepojení historického centra mesta Trenčín s riekou Váh so zapojením širokej verejnosti a odborných inštitúcii, tvorí východisko nielen pre možnosť vzniku kvalitnej a trvanlivej architektúry, ale aj sociálnej, kultúrnej, ekonomickej a ekologickej identity mesta. Tento proces umožňuje klásť otázky, ktoré nie je možné zodpovedať klasickými prostriedkami plánovania miest a jeho overenými nástrojmi. Projekt je riadený experimentálnym, vizionárskym prístupom, so základnou myšlienkou vychádzajucou z identity mesta - smerovať Trenčín k charakteru mesta na rieke, so živým multifunkčným centrom, voľným pohybom pre obyvateľov a návštevníkov a vysokou kvalitou mestského priestoru prepojeného s prírodnými potenciálmi rieky a nábrežia."

Slovo hlavného architekta mesta

V projekte Trenčín Si Ty ide o aktívne zapojenie najdlhšej slovenskej rieky do života mesta, o prepojenie oboch brehov a potrebné zapojenie Zámostia. Preto sme prišli s názvom Trenčín si Ty, evokujúcim jednak mesto (angl. City), ale hlavne pozvanie a zapojenie občanov do spolupráce.

Predstavte si rodinný dom. Tie najlepšie domy vznikli vtedy, keď architekt pochopil aj dušu danej rodiny. Nestačí len lokalitný plán, architekt naozaj potrebuje vedieť o užívateľovi domu oveľa viac ako suchú definíciu počtu miestností.

Vytvorili sme tím, ktorý takmer tri roky hľadal a skúmal túžby a potreby občanov mesta. Tu chcem hlavne všetkým, ktorí sa na tomto procese zatiaľ podieľali, poďakovať.

Zo všetkých absolvovaných diskusií cítiť dva základné pocity Trenčanov. Po prvé je to skepsa a strata dôvery v to, že sa v našom meste môže niečo pohnúť k dobrému. Po druhé je to iskierka vrúcnosti, ktorá napriek všetkému stále púta Trenčanov k miestu, kde žijú. Ľudia si uvedomujú, aký má toto mesto potenciál, majú ho radi a sú k nemu istým spôsobom pripútaní.

Predstava o tom, že by sa raz Trenčín naozaj prebudil do krásy, sa im páči. Diskusie nám ukázali, že mnohí Trenčania ešte dokážu snívať. Aj o nábreží a jeho sile, ktorá by dokázala rozprúdiť nový život mesta, ba dokonca naštartovať jeho ekonomický rozvoj, pre ktorý by sa tu oplatilo zostať žiť, bývať a pracovať.

Martin Beďatš

Kontaktujte nás

Napíšte nám krátku správičku alebo nám dajte o sebe vedieť.