Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

POZVÁNKA - Identita, pamäť mesta a tradícia vs. nové trendy a vízia pre Trenčín

Pozývame Vás na záverečnú prierezovú diskusiu Identita, pamäť mesta a tradícia vs. nové trendy a vízia pre Trenčín k pripravovanému Plánu rozvoja mesta, ktorá je posledným podujatím zo série ôsmich workshopov na určené témy.


POZOR : Diskusia sa uskutoční v zmenenom termíne oproti pôvodne plánovanému 16.6., a to :
dňa 24.júna 2015, v stredu, o 17.30 hod.

Miesto : Sobášna sieň Mestského úradu Trenčín, vstup zo zadnej strany budovy MsÚ - od Štúrovho námestia / Sládkovičovej ulice.
Lektor : Miroslav Švec

V diskusii zosumarizujeme výstupy zo všetkých dotarz uskutočnených workshopov, ktoré doplníme o prípadné ďalšie námety. Podklady získané z workshopov a záverečnej prierezovej diskusie poslúžia pre spracovanie Plánu rozvoja mesta, o ktorého príprave sme informovali prostredníctvom tlačovej konferencie – viď mediálne výstupy napr. tu :http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/355107-mesto-mody-alebo-centrum-turizmu-trencania-planuju-buducnost/

Tešíme sa na vašu účasť !

Diskusia