Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

Plán rozvoja mesta - ZMENA TERMÍNU

Strategický dokument s týmto názvom určí rozvojovú stratégiu mesta Trenčín pre obdobie najbližších 7 rokov s výhľadom do roku 2040. Na jeho prípravu bola primátorom mesta určená pracovná skupina pod vedením Útvaru hlavného architekta. Na príprave dokumentu pracuje od začiatku roka 2015, pričom k svojej činnosti podľa potreby prizýva spolupracovníkov z rôznych oblastí. Od mesiaca máj prebieha fáza spolupráce s verejnosťou. Po úvodnej fáze zberu štatistických údajov bude nasledovať osem odborných workshopov s prizvaním verejnosti. Budú sa konať od polovice mája do konca júna. Workshopov sa pod vedením skúseného lektora zúčastnia pozvaní odborníci z danej oblasti. Miestom konania bude Sobášna sieň Mestského úradu v Trenčíne(vstup zo strany od Štúrovho námestia, resp. Sládkovičovej ulice) s plánovaným začiatkom od 15.30 hod. Vstup pre verejnosť bude vítaný v druhej časti workshopu od približne 17.30 hod.

Harmonogram workshopov :

  • streda 20. máj 2015 - Cestovný ruch
  • štvrtok 21. máj 2015 - Zeleň a ekosystémové služby v meste
  • streda 27. máj 2015 - Kreatívny a inovatívny priemysel a kultúra
  • utorok 2. jún 2015 - Priemysel a podnikanie
  • streda 3. jún 2015 - Komunity v meste
  • štvrtok 4. jún 2015 - Služby pre obyvateľov podľa veku - vzdelávanie, sociálne služby, zdravotníctvo, voľnočasové aktivity, ...
  • streda 10. jún 2015 - Urbanizmus, doprava s dôrazom na cyklodopravu, urbánna bezpečnosť

    utorok 16. jún 2015* - Prierezová diskusia – identita, pamäť mesta a tradícia vs. nové trendy, vízia

* POZOR, ZMENA TERMÍNU : streda 24.6.2015 !!

Pozvánky budú individuálne zverejňované aj na www.trencinsity.sk, sociálnych sieťach a iných informačných kanáloch mesta. Zmena programu vyhradená.

Diskusia