Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

POZVÁNKA - workshop Urbanizmus, urbánna bezpečnosť a doprava s dôrazom na cyklodopravu

Pozývame Vás na workshop Urbanizmus, doprava s dôrazom na cyklodopravu, urbánna bezpečnosť k pripravovanému Plánu rozvoja mesta, ktorý je ďalším zo série ôsmich pripravovaných workshopov na určené témy. Workshop sa uskutoční dňa 10.júna 2015 (streda), vstup pre verejnosť od 17.30 hod.

Miesto : Sobášna sieň Mestského úradu Trenčín, vstup zo zadnej strany budovy MsÚ - od Štúrovho námestia / Sládkovičovej ulice.
Lektor : Miroslav Švec

Workshop bude mať dve časti – v prvej časti vyhodnotíme urbanistický a dopravný potenciál s dôrazom na cyklodopravu a urbánnu bezpečnosť v meste Trenčín, námety a podnety budeme zapisovať a v závere prvej časti workshopu ich zosumarizujeme do spoločných výstupov. Po krátkej pauze na občerstvenie bude nasledovať druhá časť workshopu, na ktorú bude umožnený vstup aj záujemcom z radov širokej verejnosti (od cca 17.30). Podľa ich počtu a záujmu prebehne diskusia k zosumarizovaným výstupom z prvej časti workshopu a prípadné doplnenie ďalších námetov. Všetky podklady získané z workshopov poslúžia pre spracovanie Plánu rozvoja mesta, o ktorého príprave sme informovali aj prostredníctvom nedávnej tlačovej konferencie – viď mediálne výstupy napr. tu :http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/355107-mesto-mody-alebo-centrum-turizmu-trencania-planuju-buducnost/

Tešíme sa na stretnutie !

Diskusia