Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

POZVÁNKA - workshop Komunity v meste

Pozývame Vás na workshop Komunity v meste k pripravovanému Plánu rozvoja mesta, ktorý je ďalším zo série ôsmich pripravovaných workshopov na určené témy. Workshop sa uskutoční dňa 3.júna 2015 (streda), vstup pre verejnosť od 17.30 hod.
Miesto : Sobášna sieň Mestského úradu Trenčín, vstup zo zadnej strany budovy MsÚ - od Štúrovho námestia / Sládkovičovej ulice.
Lektor : Miroslav Švec

Workshop bude mať dve časti – v prvej časti zhodnotíme potenciál záujmových a voľnočasových komunít v meste Trenčín, námety a podnety budeme zapisovať a v závere prvej časti workshopu ich zosumarizujeme do spoločných výstupov. Po krátkej pauze na občerstvenie bude nasledovať druhá časť workshopu, na ktorú bude umožnený vstup aj záujemcom z radov širokej verejnosti (od cca 17.30). Podľa ich počtu a záujmu prebehne diskusia k zosumarizovaným výstupom z prvej časti workshopu a prípadné doplnenie ďalších námetov. Všetky podklady získané z workshopov poslúžia pre spracovanie Plánu rozvoja mesta, o ktorého príprave sme informovali aj prostredníctvom nedávnej tlačovej konferencie – viď mediálne výstupy napr. tu : http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/355107-mesto-mody-alebo-centrum-turizmu-trencania-planuju-buducnost/

Plánovaní účastníci workshopu KOMUNITY V MESTE - predbežne potvrdení za oblasti
(zoznam sa upresňuje) :
folklór, free-run a parkour, tanečníci, hudobníci, výtvarníci, seniori, materské centrum, ľudia s postihnutím, Trenčianska nadácia a ďalší.

Diskusia