Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

POZVÁNKA - workshop ZELEŇ A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V MESTE

Druhý zo série workshopov k pripravovanému Plánu rozvoja mesta sa uskutoční dňa 21.mája 2015 (štvrtok) v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín, vstup zo zadnej strany budovy MsÚ - od Štúrovho námestia / Sládkovičovej ulice.

Workshop na tému zelene a ekosystémových služieb v meste sa bude konať pod vedením lektora Miroslava Šveca a bude mať dve časti – v prvej časti rozoberieme potenciál prvkov tzv.zelenej a modrej infraštruktúry v meste Trenčín a zamyslíme sa nad otázkami ako vytvoriť unikátne podmienky pre zvyšovanie kvality života v našom meste a stimulovať ich udržateľný rozvoj. Námety a podnety budeme zapisovať a v závere prvej časti workshopu ich zosumarizujeme do spoločných výstupov.

Po krátkej pauze na občerstvenie bude nasledovať druhá časť workshopu, na ktorú bude umožnený vstup aj záujemcom z radov širokej verejnosti (od cca 17.30). Podľa ich počtu a záujmu prebehne diskusia k zosumarizovaným výstupom z prvej časti workshopu a prípadné doplnenie ďalších námetov.

Všetky podklady získané z workshopov poslúžia pre spracovanie Plánu rozvoja mesta, o ktorého príprave sme informovali aj TU, alebo prostredníctvom tlačovej konferencie – viď mediálne výstupy zatiaľ TU

Tešíme sa na stretnutie !

Podklady k workshopu - základné východiskové rámce nájdete TU.

Diskusia