Logo

zavrieť

prijaté námety nové nábrežie

Rekonštrukcia rekonštrukcie križovatky Horný Šianec

Krátko pred voľbami bola zrekonštruovaná križovatka na Hornom Šianci. Napriek preinvestovaniu cca 150 tisíc eur sa nedá hovoriť o žiadnych prínosoch rekonštrukcie, skôr by mohla slúžiť pre výstrahu, ako sa podobné investície nemajú robiť.

Ide o križovatku tvaru T s dvoma slepými ulicami, kde autá jazdia pomaly a nikdy tam neboli vážnejšie kolízie. Chodci si zvykli chodiť cez križovatku priamo (krížom), v trase prirodzeného koridoru od Tatrabanky okolo nakladacej rampy až na pešiu zónu pred Centrumom.

Po rekonštrukcii, kvôli ktorej ubudla zeleň a parkovacie miesta, napriek inštalovaným zábradliam, chodci ignorujú nové prechody pre chodcov a obchádzku križovatky a ďalej chodia tak, ako sú zvyknutí a ako je to prirodzené. Nedávno, pri napojení na pešiu zónu pri reštaurácii Koruna, pribudla značka "Zákaz vstupu chodcov", čo sa už dá považovať za šikanovanie chodcov. Vyvrcholiť to môže hádam už len postavením hliadky mestskej polície, ktorá bude pokutovať chodcov za to, že nerešpektujú pomýlené predstavy úradníkov.

Iniciatíva Trenčianske fórum a CEA na všetky tieto problémy upozorňovali ešte v štádiu schvaľovania projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu križovatky a navrhovali sme aj riešenie v prospech chodcov.

Normálne dopravné riešenie križovatky spočíva v premene celého priestoru na pešiu zónu s ukľudnenou dopravou. Chodník by mal pokračovať priamo a v celej šírke dnešnej cesty (resp. križovatky),najkratšou a prirodzenou trasou. Priestor by bol výškovo aj materiálom povrchu (napr. dlažba) odlíšený od cesty, čo by vodičom jasne signalizovalo, že sa nachádzajú v priestore pre peších. Autá by tadiaľ mohli prechádzať ako doteraz, len prioritu a prednosť by mali chodci. Prakticky by to fungovalo ako na námesti (pešej zóne) v čase do 11:00 (povolený vjazd vozidiel za účelom zásobovania).

Nebýva zvykom rekonštruovať niečo vzápätí po skončení predchádzajúcej rekonštrukcie. Bránia v tom finančné aj mentálne dôvody. Nie je ľahké priznať, že ktosi navrhol, naprojektoval, schválil a zaplatil úplne zbytočnú rekonštrukciu. Mesto dnes ani nemá peniaze na to, aby rekonštruovanú križovatku opäť zrekonštruovalo do ľudskej podoby. Mentálne cvičenie a konštatovanie že to bola chyba, by nás však nič nestálo. Naopak, možno by sme tým získali cenné poučenie pre budúce dopravné investície.

Diskusia